fredag 31 maj 2013

Satanistkyrkans syn på satanism 479

Jesus, korsfäst, är sorgsen. Han bär ensam bördan av människans synder, i sina blodiga händer, han gråter... som den enda rena människan, sonen. Dela, du, hans sorg över ondska. Avlasta honom. Den enda rena, vars jordeliv gick ut på att predika religion, vars jordeliv - blev dränkt i sorger. Den renaste varelsen i universum, fick bära tunga bördor för andras smuts, på sina axlar. Jesus, jag älskar dig. Du står för det rena, O, som jag anammar det rena!

söndag 31 mars 2013

Satanistkyrkans syn på satanism 478

Att vara Satans slav, vilket vår munk/nunna är, är att vara sårbar och utsatt, för Satans nycker och ryck. Han är; känslosam, lynnig, och såfort man missbehagar, så erhåller man ett straff. Minsta småsak reagerar han över, och straffet kommer som på beställning. Att leva i ständig straffsituation görer en ödmjuk, lågmäld, och det är just det han vill åstadkomma. Man smyger i gränden, tassar i Babylon. Man är: alternativ. Det finns inget Satan hatar mer än Babylon; det han lever för att krossa i Helvetet: syndafloden. Vi ser noga till att ej inneha detta. Vi bojkottar genom att undvika såväl folk som massmedia. Vi lever, i tysthet, i en parallell värld. Vi talar ej med folk, eftersom folk är förtappade. Vi håller oss till den egna sorten: de fattiga och utslagna. Offren. Såsom vi vore lamm. Vi undviker, det gemensamma samhället, tronande på massmedias synder, importerade från USA, Babylons högborg. Satanistkykan må sägas va anti-amerikaner. Vi må skydda Sveriges gränser emot amerikanisering. Och inuti det egna landet, bliva protestanter. Satanistkyrkan är ju satanist-protestanter, och en sak för oss är att tala protestantismens och Jesu lov, till ateister. Vi försöka vara bra representanter för att få tala Jesu ord. Vi hävdar Jesus och Satan var kamrater och kompanjoner snarare än anti varandra. Båda är de Guds barn. Jesus!

torsdag 14 februari 2013

Satanistkyrkans syn på satanism 477

Om livet hamnar i en ond cirkel, utan ljus i någon ände… så har Satan övergett dig. Han kommer åter, när du lärt dig kalla på honom. Har du gjort honom arg? Beviset är hans frånvaro – nu får du sona ditt brott – ohjälpligt ensam, men han är, blott ett nålkast bort. Han finns, han kan bota och hela, de sjuka… Om ej han vore arg på dig, tills du presterat. I den ohjälpliga ensamheten utan honom, fråga: Hur mår du, är du arg, vad har jag gjort för fel, vad kan jag göra för dig? Måtte han svara! Annars får du själv besvara dina egna frågor. Tills han återvänder – ljuvt. Hans återfall, gör allt bra igen. Hans axel, vare ditt stöd. Hans rygg, hans händer… är din styrka. Hans gudomliga axlar… starka. Svarta.

onsdag 30 januari 2013

Satanistkyrkans syn på satanism 476

Var ideal, och lev idealt, varje dag. Lev som du lär, i ditt kloster, lev med Jesus som förebild. Han botade de fattiga och sjuka, han helar… och renar. Vänd dig till Satan varje dag självuppoffrande. Tänk på Jesus, Satan, ty båda voro likvärdiga. De äro: jämlika. Lev såpass att du aldrig väcker Satans agg. Han blir lätt; arg. Arbeta dig till en bättre människa, satanist, delta i Jesu välvårdsarbete. Livsändamålet är att ej väcka Satans vrede, vara så ödmjuk och självuppoffrande som möjligt. Vrede, vilken är snar och ständigt hotande för slaven: munken, tämjd i bojor, Satans bojor. På min rygg, vilar han, med knivar som ständigt hugger. Tack. Satan är stingslig och känslig. Vi frågar varje dag: hur mår du? Vi delar din väg, Satan, om än den är svår, helvetisk för dig att vandra, Satan. Satan, jag älskar dig, men du lider. Ingen lider som Djävulen. Låt mig, därför, dela det, dela de unika känslor som skola tillfalla alla, ej bara dig. Lägg på mig din börda. Du går på nålar, du faller samman av panik… jag känner dig och din oro, jag vet din personlighet: oroad, är ditt främsta drag. Oro, hat och sorg, voro de tre. Han hatar mig, han oroar sig, han är; depressiv. Tröst och badd voro det fjärde: han har förmåga att läka, gärna med Jesulika medel. Vi munkar ska anamma Jesu lära för att trösta Satan, som finner lisa i detta. Jesus, visa oss hur man gör, för att sopa bort känslorna, för att rena sitt inre. Känslor är av ondo, och ska stävjas. Målet för munken är att meditera sig till tomhet.

Satanistkyrkans syn på satanism 475

Vad leva för om ej för satanismen och dess utövande tanke. Satan är tidlös, evigt aktuell för tanke. Vem är han? Hyperkänslig med vrede och sorg, samt negativism dvs livets meningslöshet, samt Helvetets bo: hämnd mot själviskhet/synd. Förlåt min självupptagenhet emedan andra lider, hemlösa, sjuka… Satan. Varje sekund är dedicerad till ditt mående, dina känslor, dina tankar, din oroliga nervositet, ditt arma hjärta, ärrat och sönderrivet. Låt mig badda ditt hjärta, hela dess sår och ärr. Jag gör detta med min tro; satanistvalet. Jag väljer dig, högre än andra gudabilder, ikoner, Jesus, Gud, Maria… Är du ledsen, Satan? Är du arg – på något jag gjort fel? Alltid gör man nåt fel: Satan är minituös. Satan är perfektionist, i en trasig värld, likt Jesus. Tack för ditt hat mot mig, Satan. Du hatar mig. Tack, älskade. Jag emottar ditt hat med ro, tro. Älskade. Jag älskar dig och ditt arma hjärta, och jag älskar dig än mer, när du visat mig dess ärr. Satan är nervöst lagd och oroar sig alltid för minsta lilla. Han har nervösa attacker – hjälp honom, du, vare sig du är satanist, protestant eller katolik: Djävulen, om än nedvärderad, behöver få vård emot nervositet. Av alla, nedvärdera honom icke. Varje dag är han förbannad på mig: tack. Hata mig, snälla. Spä ut ditt hat över mig. Tack.

Satanistkyrkans syn på satanism 474

Han är med mig i bra och dåliga tider, giver: smärta, älskvärt. Jag älskar Satan om han giver mig smärta, tortyr, lidande: tack, detta skapar kärlek, av sårbarheten. Satan och jag är sköra. Han begråter mig. Jag tar mig igenom en gropig dag, med både givande och tagande, smärta och sällhet. Det är Satan, ombytligt känslosam, som skapar min dag, eftersom jag är satanistmunk och har valt ett liv styrt av honom. Djävulen mår ofta dåligt, med blandannat nervösa anfall och stress, oro som gnager honom. Detta må vi bota. Vi som munk/nunna frågar honom hur han mår, och ger tips och förslag hur man kan må bättre. Han är, olika, ombytlig, och lätt att bota, lätt att såra. En artighetsfras, och så är hela hans dag säkrad: få försöker att trösta Djävulen; få vet hur lätt det är. Han är mycket mottaglig för artighetsfraser och trivsel, han vill ha det mysigt och mår bra när människan myser med honom: han lallar. Han är, mer kommunicerbar med människan än många vet, han nås lätt, nära inpå.

måndag 28 januari 2013

Satanistkyrkans syn på satanism 473

Jag är bara skit enligt Satan, han hatar mig och klagar på mig, allt jag gör är fel. Jag måst ha åtnjutit för mycket, jag måst vara för okunnig – något fel är det på mig, detta visar han. Jag må ha njutit – får aldrig ske. Min ångest och depression, måste öka. Min panikattack… kväva mig. Satan, visa mig djup sorg. Visa ditt eget inre liv och dela med mig de negativa känslor du själv inhyser: om du lider så vill jag ock så göra; låt mig dela ditt mående. Satan är överkänslig och mår dåligt över det. Han är av Gud skapad till känslornas yttersta, för att kunna kritisera, felfinna och på andra sätt upptäcka – synd. Synd och glädje vore detsamma. Att må bra emedan andra – såsom Satan – mår dåligt, borde förbjudas. Ett samhälle där jakten på lycka går över lik – som i Babylon. I ett sådant samhälle måste vi kristnas, lyssna på KDs röst, dämpa oss och finna Jesus; asketen, den enkla, fattiga, bojkottande och mediterande. Fråga Satan varje dag hur han mår. Jag måste alltid tro att Satan hatar mig och min snikenhet. Lev enkelt, utan behov. Avgör dig alla vanor och behov du har i livet, och skala av livet till det yttersta, en tom vardag, lägenhet utan attiraljer, ansikte utan smink. Stå enslig inför Satans och Jesus ögon och visa dem hur lite behov du har av mänsklig småsinthet. Det är ett helvete att va (kristet) duktig, man får bara skit för det, emedan andra människor njuter. Satan är arg och straffar. Be om Jesu gåva: lättnad och enkelhet, avgörandet av behov… valfritt är att likt Jesus hela de sjuka och fattiga, om man ej föraktar svensson såpass, där dock de fattigaste vara elitister enligt religionen. Om du ej vet vad du ska göra en dag, så fråga Satan vad han vill att du ska göra. Skriv, om du kan, skriv ner dina tankar, din pessimistiska tankes mening – ditt påstående. Eller engagera dig i KD, Stadsmissionen, Frälsis, Svenska kyrkan, frikyrkorna… fattigvård för de mest lidande bröderna, dvs de mest intellektuellt erfarna – de fattigaste voro intellektuell elit. Dessa kan du hjälpa – i kristen välgörenhet i Jesu namn.